NL | EN | FR
Beton en Milieu
Het wordt steeds duidelijker dat de invloed van de mens op de klimaatomslag/-vernietiging evident is. Verreweg de grootste oorzaak hiervan is de uitstoot van CO2.

Wereldwijd is beton verreweg het meest toegepaste bouwmateriaal. Ondanks dat beton zeer robuust is zal er altijd een moment ontstaan dat het overbodig wordt. Om beton te maken is cement nodig. Om cement te maken zijn grote hoeveelheden Calcium Carbonaat (CaCO3) vereist. In Nederland wordt dit in Maastricht gedolven als ‘mergel’. Wat niet iedereen weet is dat mergel voor 44% uit CO2 bestaat.

Tijdens het hoog energetische verwerkingsproces om uit mergel cement te maken komen deze enorme hoeveelheden CO2 vrij.
(100% droog CaCO3 → 56% CaO + 44% CO2).

Deze immense hoeveelheid CO2 die vrijkomt uit mergel, samen met de CO2 uit de fossiele cementoven brandstof en de energie om cement te malen zorgen er voor dat om 1kg cement te maken er ook 1kg CO2 is vrijgemaakt.

De cement industrie samen met de Beton industrie produceren evenveel CO2 als al het water-lucht-weg (alle logistiek) vervoer bij elkaar
Een en ander leidt er toe dat de klimaatverandering sneller dan verwacht plaatsvindt. Duidelijk is dat deze versnelde klimaatverandering niet alleen desastreuze gevolgen zal hebben voor een groot gedeelte van de wereldbevolking maar ook een zware financiële wissel zal trekken om deze beheersbaar te houden (laat staan te reduceren).

Het circulair maken van de betonketen met de SlimBreker zal allereerst een vertragende werking hebben op het tempo van de klimaatomslag.

Naast de enorme milieubelasting om beton te vervaardigen, is het een dermate robuust materiaal dat het niet uit zichzelf zal verdwijnen (hout rot weg, ijzer roest weg, maar beton blijft eeuwenlang robuust).

Het doel van SmartCrusher bv is onder andere om SlimBrekers te ontwerpen, ontwikkelen, laten bouwen en te vermarkten. Met deze SlimBrekers wordt uit betonpuin betere dan originele grondstoffen voor nieuw beton verkregen.

Door SmartCrusher bv zal “Urban mining” de betonketen niet alleen circulair maar ook veel meer milieu ontziend maken
Betonpuin kan gezien worden als de basis van CO2 arm, milieuvriendelijk of zelfs als grondstof voor CO2 neutrale cement.

Ook zal het cement in beton nooit volledig reageren met het aanmaakwater. Dit wil zeggen dat al het cement hydrateert tot cementhydraat dat ook wel het cementsteen wordt genoemd. Door dit nog nieuwe cement uit betonpuin te halen is het direct geschikt voor een tweede leven.

SmartCrusher BV | Missie | Beton en Milieu | Daarom SlimBrekers | Nieuws | Publicaties