NL | EN | FR
Beton en Milieu
Het wordt steeds duidelijker dat de invloed van de mens op de klimaatomslag/-vernietiging evident is. Verreweg de grootste oorzaak hiervan is de uitstoot van CO2.

Wereldwijd is beton verreweg het meest toegepaste bouwmateriaal. Ondanks dat beton zeer robuust is zal er altijd een moment ontstaan dat het overbodig wordt. Om beton te maken is cement nodig. Om cement te maken zijn grote hoeveelheden Calcium Carbonaat (CaCO3) vereist. In Nederland wordt dit in Maastricht gedolven als ‘mergel’. Wat niet iedereen weet is dat mergel voor 44% uit CO2 bestaat.

Tijdens het hoog energetische verwerkingsproces om uit mergel cement te maken komen deze enorme hoeveelheden CO2 vrij.
(100% droog CaCO3 → 56% CaO + 44% CO2).

Deze immense hoeveelheid CO2 die vrijkomt uit mergel, samen met de CO2 uit de fossiele cementoven brandstof en de energie om cement te malen zorgen er voor dat om 1kg cement te maken er ook 1kg CO2 is vrijgemaakt.

Naar eigen zeggen heeft de cementindustrie in 2017 alleen al 5.000 miljoen ton (5 miljard ton) cement gemaakt, wat overeenkomt met een uitstoot van 5.000 miljoen ton CO2. Dit is méér dan 2x de hoeveelheid CO2 die vrijkomt door alle vliegtuigen en komt neer op ruim 9% van de man made CO2!
Een en ander leidt er toe dat de klimaatverandering sneller dan verwacht plaatsvindt. Duidelijk is dat deze versnelde klimaatverandering niet alleen desastreuze gevolgen zal hebben voor een groot gedeelte van de wereldbevolking maar ook een zware financiële wissel zal trekken om deze beheersbaar te houden (laat staan te reduceren).

Het circulair maken van de betonketen met de SlimBreker zal allereerst een vertragende werking hebben op het tempo van de klimaatomslag.

Naast de enorme milieubelasting om beton te vervaardigen, is het een dermate robuust materiaal dat het niet uit zichzelf zal verdwijnen (hout rot weg, ijzer roest weg, maar beton blijft eeuwenlang robuust).

Het doel van SmartCrusher bv is onder andere om SlimBrekers te ontwerpen, ontwikkelen, laten bouwen en te vermarkten. Met deze SlimBrekers wordt uit betonpuin betere dan originele grondstoffen voor nieuw beton verkregen.

Door SmartCrusher bv zal “Urban mining” de betonketen niet alleen circulair maar ook veel meer milieu ontziend maken

Betonpuin kan gezien worden als de basis van CO2 arm, milieuvriendelijk of zelfs als grondstof voor CO2 neutrale cement.

Ook zal het cement in beton nooit volledig reageren met het aanmaakwater. Dit wil zeggen dat al het cement hydrateert tot cementhydraat dat ook wel het cementsteen wordt genoemd. Door dit nog nieuwe cement uit betonpuin te halen is het direct geschikt voor een tweede leven.

Groen Betonrecycling - Closing the Loop

1
Het maken van 1 kg portland cement uit Mergel = 1 kg CO2. (5 Miljard ton in 2017)
2
Bij betonbouw globaal 3x zoveel CO2 als door alle vliegtuigen!
3
In al het betonpuin zit nog globaal 50% nieuw, reactief cement!
4
SmartCrushers bevrijden dat nog nieuwe cement uit betonpuin en is meteen weer bruikbaar.
5
Het gebruikte cement (cementhydraat) is een CO2 vrije mergel vervanger voor productie van nieuw cement of
6
op te werken tot bindmiddel of mengsel verbeteraar.
7
SmartCrushing: Zonder mergelgroeve; stofvrij en zonder schadelijke uitstoot nieuw cement en beton.
8
Zand en grind uit SmartCrushers is direct op locatie en zorgt voor beter beton met minder cement!
9
SmartCrushing reduceert globaal 2,5 Miljard ton CO2 per jaar.
10
Urban mining met SmartCrusher halveert de kostprijs van nieuw beton!
11
Waardeloos slib door wassen.
12
Grote hoeveelheden kostbaar zand en grind invoer met veel CO2.
13
Downgraden als wegfundatie.
14
Waardeloos brekerzand.
15
Betongranulaat in beton vereist meer cement.
SmartCrusher BV | Missie | Beton en Milieu | Daarom SlimBrekers | Nieuws | Publicaties
Privacy Policy - Disclaimer