NL | EN | FR
Publicaties

Hoe werkt de SmartLiberator?

Introductie van de SmartLiberator

Meerdere Microwaveovens als Gridleveler

De bouw van de Slimbreker

Introductie Slimbreker
Op bladzijde 7 - tabel 1 is onder nummer 8 de SlimBreker vermeld. Op bladzijde 21 - tabel 3 staat dat met SlimBreken een Reductiepotentieel van 1.440 kton/jaar CO2 en reductiekosten van minus 101,- per ton CO2 mogelijk zijn.

Bovengenoemde enorme reductie is alleen mogelijk als het uit betonpuin met SlimBreken vrijgemaakte cementhydraat in nieuw Calcium sulpho-aluminaat (nr 3) cement wordt verwerkt. Zonder uit SlimBreken vrijgemaakte grondstoffen, maar geproduceerd uit nieuwe mergel, scoort Calcium sulpho-aluminaat cementen (nr 3) slechts een reductie van 600Kton/jaar (versus 1440kton/jaar met SlimBreken).

In het voorliggende rapport wordt uitgegaan dat al het cement in betonpuin is uitgereageerd (gehydrateerd) wat bewezen niet zo is. Als deze wel meegewogen was zouden zowel de economische als ook de ecologische voordelen weleens dubbel zoveel zijn geweest.

Ook zullen de CO2 reductiekosten met 101,- per ton toenemen! Waarschijnlijk is onder invloed van de "traditionele marktpartijen" deze winnende combinatie volledig uit de latere CE Delft rapportage geschreven.

Deze TU Delft rapportage beschrijft voornamelijk de economische verschillen tussen C2CA van TU Delft en de SlimBreker techniek van SmartCrusher BV. Op blz 29 zijn deze verschillen direct inzichtelijk gemaakt.

De gerapporteerde tijdtabel (tot 2050) is nagenoeg volledig ingegeven door C2CA. De prognose is dat de SmartCrusher in 2016 operationeel is in te zetten en autonoom mogelijk is in 2019.

Nederlandstalige samenvatting

Deze BETONIEK laat in figuur 4 op bladzijde 4 mooi zien hoeveel ongebruikt cement uit betonpuin is vrij te maken.

Was het betonpuin toentertijd aangemaakt met een portland cement A en een water/cement factor wcf 0,4 dan is de hydratatiegraad maximaal 60%. Ofwel, er kan door SlimBreken minimaal 40% nieuw cement uit dat betonpuin worden bevrijd.

Deze BETONIEK gaat onder andere over de grote hoeveelheid betonpuin die reeds vrijkomt en nog zal vrijkomen (11 miljoen ton in 2003 en verwacht 22 miljoen ton in 2020). De SlimBreker techniek was toentertijd nog in ontwikkeling.
Als we in de winkel een product kopen, dan gaan we ervan uit dat die prijs 'klopt'. Maar meestal betalen we niet de werkelijke prijs. Hoe werkt dat? En wat is de werkelijke prijs? Een korte video door duurzaambedrijfsleven.nl.
Privacy Policy - Disclaimer